Om sällskapetMartha Sandwall-Bergströmsällskapet bildades 2012 och är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Sällskapet verkar i hela landet.

Sällskapets övergripande syfte är

  • att stimulera intresset för och förståelsen av Martha Sandwall-Bergströms författarskap
  • att vidga och fördjupa kunskapen om hennes texter
  • att verka för utgivning och spridning av hennes texter
  • att uppmuntra till forskning om hennes verk, liv och gärning
  • att uppmärksamma personer som skriver i hennes anda


Sällskapets styrelse består av följande personer:


Eva Söderberg (ordförande)
Helene Ehriander (sekreterare)
Maria Nilson (kassör)


Övriga ledamöter:


Bo R Holmberg, Nanna Nore, Kjell Andersson och Sissel Almgren.


Vill du bli medlem eller kontakta oss – läs under fliken ”Bli medlem/kontakt”!

Gilla oss gärna på facebook genom att klicka här. 


Vi hoppas och tror att sällskapet ska växa både till medlemsantal och till antalet aktiviteter.