Forskning och artiklar
Vill du veta mer om vad som skrivits om Martha Sandwall-Bergströms författarskap och liv?
Här har vi gjort en förteckning över vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, bokkapitel och avhandlingar samt författarpresentationer. Det nyaste finner du överst – det äldsta längst ner. Det som skrivits om Sandwall-Bergström i dagstidningar, veckopress och liknande sammanhang får du som är medlem i sällskapet mer information om.


2015:

Kulla-Gulla och alla de andra: Martha Sandwall-Bergström 100 år, red. Ehriander, Helene & Söderberg, Eva. Linnéuniversitetet 2015, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, nr 133.

2013: 

Ehriander, Helene, "Kulla-Gulla och alla de andra: Martha Sandwall-Bergström 100 år", i HumaNetten nr 31, ht 2013 (utgiven av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet).

Kjersén Edman, Lena, "Efterord" i Kulla-Gulla (1945, nyutgåva 2013) i Sbi:s serie Läsvärd - om och om igen! .

Jakobsson, Hilda, "Att skilja äkta kärlek från falsk. Manliga och omanliga kroppar i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullaserie", i Barnboken (Volym 36 2013, Tema: Martha Sandwall-Bergström 100 år).

Hübben, Kelly, "Animals and the unspoken: intertwined lives in Martha Sandwall-Bergström's Kulla-Gulla series" i Barnboken (Volym 36 2013, Tema: Martha Sandwall-Bergström 100 år).

Söderberg, Eva, ”Kulla-Gulla – från fattighjon i vadmalskläder till herrgårdsfröken i volang”, i Litteraturtidningen Parnass, 2013:1 (temanummer ”Författarna och modet”).

Wistisen, Lydia, "Urbana rum. En analys av Majkens vuxenblivande i Martha Sandwall-Bergströms romantrilogi om familjen Oskarsson" i
Barnboken (Volym 36 2013, Tema: Martha Sandwall-Bergström 100 år).

2010:


Haglund, Catarina, "Revolt eller kapitulation. En intertextuell och feministisk läsning av Martha Sandwall-Bergströms Majken-trilogi", uppsats för Svenska D, Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet, 2010.

Söderberg, Eva, ”Flickboksforskning i ett föränderligt genuslandskap”, En bok om flickor och flickforskning, red. Anna-Karin Frih och Eva Söderberg, Studentlitteratur 2010.
2009:


Nilsson, Maria, ”Kulla-Gulla – om Småland, identitet och samhällsförändring”, Speglingar av Småland, red. Inger Littberger, Maria Nilson och Carina Sjöholm, Isabergs förlag 2009.

Speglingar av Småland


Söderberg, Eva, ”En visa vill jag sjunga om Lannaskede brunn”, Speglingar av Småland, red. Inger Littberger, Maria Nilson och Carina Sjöholm, Isabergs förlag 2009. 


Söderberg, Eva, ”Med Bauer i blicken. Blänk och speglingar i Martha Sandwall-Bergströms och Astrid Lindgrens texter”, Speglingar av Småland, red. Inger Littberger, Maria Nilson och Carina Sjöholm, Isabergs förlag 2009.


2008: 

Fransson, Birgitta, ”Bortom präktigheten - om författaren Martha Sandwall-Bergström”, i Opsis Kalopsis 2008:2, s. [58]-61.


2005: 

Djurstedt, Jenny, ”’Sötararafinagulladocka’. En gestaltningsanalys av huvudpersonen i Martha Sandwall-Bergströms roman ’Kulla-Gulla’”, Stockholm: Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, 2005 (C-uppsats).

Svensson, Berith, ”Tidens speglar”. Hur tonårsflickor konstrueras i fem decenniers svenska ungdomsroman (Bl a i Aldrig en lugn stund hos Oskarssons) Kristianstad: Institutionen för humaniora och samhällskunskap, 2005 (C-uppsats).


2004: 

Söderberg, Eva,  Askunge, madonna eller feminist? Kontextuella läsningar av Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit, diss., Institutionen för Litteraturvetenskap och Nordiska språk, Umeå universitet 2004. Avhandlingen kommer att ges ut 2014 i serien ”Läsvärd – om och om igen”, se Svenska barnboksinstitutets webbplats (öppnas i nytt fönster).


2003: 

Heggestad, Eva. "Fru Marianne och Kulla-Gulla. Ideal eller avskräckande exempel?" i Från handskrift till XML. Informationshantering och kulturarv, red. Kerstin Rydbeck. Uppsala: Uppsala Universitet, 2003, 91–106.


Heggestad, Eva, "'Ett rike riktigt gott att leva i' Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gulla-böcker", En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950, Stockholm/Stehag 2003.

Söderberg, Eva, ”Poeten, pojken och prinsarna. Manlighetsproblematik i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 2003:4.

2002:Eriksson, Malin, ”Gulla – en människa. En Queerfeministisk läsning av Kulla-Gullas egenskaper”, Göteborg: Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 2002 (C-uppsats).

2000:

Gelotte, Ann-Madeleine, ”Tacktal till Martha Sandwall-Bergström vid Författarförbundets vårstämma 1999”, i Barnboken 2000:1.
Söderberg, Eva, ”’Lite diktar en ju alltid…’ Om Martha Sandwall-Bergströms ’Min äventyrliga barndom’”, i Barnboken 2000:1.


1999:

Sjöberg, Maria, “Kulla-Gulla – en modärn herrgårdsflicka. En etnologisk studie om modernitetsinslagen i Martha Sandwall-Bergströms bokserie”, uppsats för påbyggnadskursen i etnologi, institutionen för folklivsforskning-etnologiska institutionen, Stockholms universitet 1999.


1998:


Söderberg, Eva, ”Jungfru med brinnande lampa. Om Martha Sandwall-Bergströms författarskap”, Författare i Småland, red. Ingrid Nettervik m.fl. Stockholm 1998.1997:


Person, Ingrid, ”Från hittebarn till herrgårdsfröken: Martha Sandwall-Bergström, Klassiker för dig: porträtt, skrivna för barn, av klassiska barn- och ungdomsförfattare. 4, Från Selma Lagerlöf till Erik Zetterström Lund: Bibliotekstjänst, 1997.Söderberg, Eva, ”Två flickor i Småland. Barndomsavtryck i Astrid Lindgrens och Martha Sandwall-Bergströms författarskap”, Barndomslandskap. Texter om att minnas och berätta, red. Karl Lindqvist m.fl. Stockholm 1997.Barndomslandskap : texter om att minnas och berätta (inbunden)


1996:


Heggestad, Eva, ”Drömmen om det goda samhället – Anne Vildkatt, Kulla-Gulla och fröknarna von Pahlen”, Konsten att berätta för barn, red. Anne Banér, Stockholm 1996 (Centrum för barnkulturforskning).Karlsson, Lovisa, ”Kulla-Gulla, en populär flickboksserie. Egenskaper hos texten som bidragit till seriens framgångar” , Uppsala universitet:Litteraturvetenskapliga institutionen, vt 1996 (D-uppsats).


1995:


Lundquist, Ulla, ”Pippi och hennes generationskamrater. Guldstoff av år 1945”, Abrakadabra 1995: 1.Qvarnström, Kristina, ”Den internationella Kulla-Gulla”, i Barnboken 1995:2.Söderberg, Eva, ”Kulla-Gulla – flickbok och hjälteepos”, i Barnboken 1995:2.


1994:


Kindstedt, Ulrika, ”Kulla-Gulla som proletärlitteratur”, Stockholms Universitet:
Litteraturvetenskapliga institutionen, ht 1994 (C-uppsats).

1993:

Ehriander, Helene, ”Älskad av läsarna med föraktad av kritiken”, i Abrakadabra 1993:3.

1992:

Toijer-Nilsson, Ying, ”Martha Sandwall-Bergström”, De läses än. Från Louisa Alcott till Erik Zetterström, Lund 1992 (Bibliotekstjänst).

1984:

Bergström, Gunilla, ”Barnens egen Vilhelm Moberg. Om en flickboksklassiker och ett
märkligt anonymt författarliv”, Barndomens böcker, red. Annika Holm, m.fl., Stockholm 1984.

1983:

Qvarnström, Kristina, ”Kulla-Gulla i flickboksperspektiv”, Stockholms Universitet: svenska, ht 1983 (D-uppsats).

Toijer-Nilsson, Ying, ”Martha Sandwall-Bergström”, 66 svenskspråkiga barnboksförfattare, Stockholm 1983 (Barn- och ungdomsboksrådet skriftserie).

1982:

Qvarnström, Kristina, ”Kulla-Gulla i tidsperspektivet 1950 och 1980 – läsning för unga kvinnor”, Litterär specialkurs, Stockholms Universitet, institutionsgruppen för svenska, ht 1982.

1980:

Toijer-Nilsson, Ying. “Martha Sandwall-Bergström”, De läses än. Porträtt av elva svenska barnboksförfattare, Lund: Bibliotekstjänst, 1980, 99–113.

1973:

Aronsson, Lillemor, ”Sociala inslag i Martha Sandwall-Bergströms trilogi om familjen Oskarsson”, Uppsala universitet: Litteraturvetenskapliga institutionen, 1973 (C-uppsats).