FörfattarskapetTexter av Martha Sandwall-Bergström: Kulla-Gullaböckerna

Kulla-Gulla (1945, nyutgivning 2013 i Svenska barnboksinstitutets serie Läsvärd - om och om igen! Läs mer här!

Kulla-Gulla håller sitt löfte (1946)

Kullabarnen på herrgården (1947)
Kulla-Gulla i skolan (1948)
Kulla-Gullas sommarlov (1949)
Kulla-Gulla finner sin väg (1950)
Kulla-Gullas myrtenkrona (1951)

Den ursprungliga versionen i sju delar – Kulla-Gullasviten – trycktes fram till 1965. Mellan 1965 och 1968 utkom den omredigerade elvabandsutgåvan första gången. Elisabeth Christoffersson, född Kugelberg, har gjort omslagsbilderna både till den ursprungliga och till den reviderade sviten. Den senare gavs ut med nya omslagsbilder ytterligare en gång mellan åren 1996 och 1998, denna gång gjorda av Maj Fagerberg.

Förutom detta har den första delen i sviten utkommit i serien "Flickornas julbok". Sandwall-Bergström har dessutom skrivit tre böcker som handlar om Kulla-Gullas tid innan hon blev hjälpehjon i Kulla-Gulla (1945). Se nedan!

Flickornas julbok: Kulla-Gulla (1948)

Kulla-Gulla på Blomgården (1972)
Kulla-Gulla på barnhemmet (1986, bilderbok med illustrationer av Eva Ståhlsjö)
Kulla-Gulla lillpiga (1987, bilderbok med illustrationer av Eva Ståhlsjö)

Mer information om Martha Sandwall-Bergströms illustratörer får du som är medlem i sällskapet.

Texter av Martha Sandwall-Bergström: övrig skönlitteratur

Johanna (1948)

Objuden gäst (1950, pseud. Anna Loo)

Aldrig en lugn stund hos Oskarssons (1952)
Allt kan hända hos Oskarssons (1953)
Majken Stolt, född Oskarsson (1955)

Änglarnas bäck (1955)
Snäckans sång (1956)
Unga Pepita (1958)

Silvermånen (1959)
Elddansen på Silvermånen (1961)
Silvermånens tecken (1962)

Mysteriet vid Korsvägen (1971)

Övrigt:

Martha Sandwall-Bergström har även skrivit en rad noveller och följetonger.
En av dessa är:

”Barndom”, i Junior. 14 svenska ungdomsförfattare gör en bok (1951)
 

 Mer information om Sandwall-Bergströms noveller och följetonger får du som är med i sällskapet.